Om vårt fritidshem

Alla barn är välkomna till oss och har rätt till stöd och utmaningar utifrån sina egna förutsättningar.

Vi är ute mycket och använder oss av naturen som finns i närmiljön. Det kan tex. vara skogs och fiskeutflykter. Barnen har möjlighet att läsa läxor, leka och gå undan och vila om de har behov av det. Återkommande aktiviteter är bak i bagarstugan, förberedelser till den årliga julmarknaden samt planering och genomförande av eget mellanmål.

Vi samarbetar med förskolan vid öppningar, stängningar, utevistelsen, pysselkvällen och sommarfesten.

Barnen åker buss till och från skolan som ligger i Vitå, ca. 10 km från Jämtön.

Barnen ute i skogen