Om vår förskola

Alla barn är välkomna till oss och har rätt till stöd och utmaningar utifrån sina egna förutsättningar.

Vi arbetar med social kompetens för att utveckla barnens förmåga att visa känslor och respekt för sina kamrater.

I verksamheten vill vi lyfta fram hur viktigt det är med vår natur, därav arbetar vi med knytte verksamhet.

Vi är unika eftersom vi och fritidshemmet har samma chef vilket ger goda förutsättningar för ett bra samarbete.

Barn i trädgårdslandet

Barn i trädgårdslandet