Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling-förskolan 2017/2018

Kvalitetsrapport förskolan 2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling-fritids 2017/2018

Mål

Det här läsåret fokuserar vi på naturvetenskap. För att öka barnens kunskap och medvetenhet har vi valt att arbeta med ett trädgårdsland. Barnen får följa processen från sådd till färdig produkt som sedan serveras som en lunch.

Utvecklingsområden

Vi deltar i en Matematiksatsning ​för att öka barnens medvetenhet och förståelse av matematik i förskolan.

Resultat​

​Under april månad har föräldrarna möjlighet att delta i en nöjdkund undersökning.
Vi använder oss av resultaten till att utvärdera och förbättra verksamheten