Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Vi vill att barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin vardag, samt utveckla sin förmåga till att ta ansvar för sina egna handlingar.
Vi satsar på rolleken genom att se till att det finns "rekvisita" för olika roller. Den dagliga samlingen skapar ett forum för barnen med möjlighet till att uttrycka sina tankar och åsikter ​för varandra och att även lära sig att lyssna på andra samt vänta på sin tur.

Fritidsbarnen har möjlighet att påverka sin vistelsetid i både styrda och fria aktiviteter.

Föräldrasamverkan

Förutom den dagliga kontakten med föräldrarna har förskolan ett föräldramöte under hösten samt ett utvecklingssamtal med det enskilda barnets föräldrar minst en gång/år.

Jämtöloppet, som är ett lopp alla kan delta i genom att gå eller åka skidor, arrangerar vi i samband med våffeldagen. Föräldrar och andra är välkomna att heja på barnen, för att sedan avsluta med kaffe/the och våfflor tillsammans.

Sommarfesten för förskola och fritidshem i maj/juni arrangeras av föräldrar eller personal, då vi oftast äter/fikar och ev. gör någon aktivitet tillsammans.

Pysselkvällen för förskola och fritidshem anordnas varje år kring 1:a advent.
Det finns  pyssel vid olika stationer och möjlighet till en fikapaus under kvällen.

Vi har ett föräldraråd som består av föräldrar, förskolechefen samt en pedagog som träffas utifrån behov och önskemål.

Föräldrarepresentanter 2017-18:
Anna Karlsson
nefab.anna@gmail.com

Tobias Nilsson
nilsson-tobiaslive.selänk till annan webbplats

Ellen Sundström
ellensundstrom@hotmail.com

Elina Widgren
elaine89_@hotmail.com