Avdelningar

Igelkotten

På Igelkotten är barnen 1-6 år.

På avdelningen vill vi att barnen skall få möjlighet till fri lek, bli självständiga samt att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära sig nya saker.

Hästen

På Hästen har vi fritidsverksamhet för barn 5-12 år.

På fritids erbjuder vi barnen olika aktiviteter, men det finns även möjlighet till fri lek.