Rutiner

Introduktion

Introduktionen sker i en lugn takt där vi utgår från barnet. De första dagarna är vi inomhus, för att pedagog och barn ska få knyta an till varandra i lugn och ro. Vartefter som barnet blir tryggt utökas vistelsetiden. När introduktionen är klar erbjuder vi er ett uppföljningssamtal kring introduktionen och detta sker efter cirka 4-5 veckor.


Överlämning till förskoleklass

Överlämningssamtal och besök till förskoleklassen sker under vårterminen någon gång i maj.

Vid sjukdom/frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro meddelas detta så fort som möjligt till förskolan. Detta gäller även när barnet återkommer.