Om vår förskola

Vi på I Ur och Skur Tallroten vill att alla barn ska få en positiv inställning till naturen och ett livslångt intresse för natur och miljö. Vi vill att alla barn ska få en förståelse för hur människa, natur och samhälle påverkar varandra.

Pedagogernas för och medupptäckande: Pedagog och barn upptäcker tillsammans i naturen.

  • Medundersökande: Pedagogen är engagerad och följer barnet i dess utforskande.
  • Medupplevande: Pedagog och barn upplever och lär tillsammans.
  • Medhållningssätt utgår från de fyra meden.dagerande: Pedagogen deltar i leken eller upplevelsen, fångar de tillfällen barnen ger och är en förebild.