Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Pedagogerna strävar efter att vara lyhörda och ha en öppen dialog med barnen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna förklarar, lyssnar, lyfter varje enskilt barn och tydliggör att de har möjlighet att påverka sin situation.


Föräldrasamverkan

Vi har ett inflytanderåd som föräldrarna blir erbjudna att vara delaktiga i. Dessa träffar sker 3-4 ggr per läsår. Förskolan samverkar med föräldrarna genom dagliga samtal, föräldramöten, grillkväll på våren, luciafirande och utvecklingssamtal.