Avdelningar

Förskolan har två avdelningar (Trollet och Yxan). Båda avdelningarna är åldersblandade.

Vi är fem stycken pedagoger och en kokerska som arbetar på förskolan.

Tider:

Öppning: 6.30
Frukost: 8.15
Lunch: 11.15
Mellanmål: 14.15
Stängning: 17.00

Vid behov av andra tider så går det enligt överenskommelse med personalen att öppna/stänga lite tidigare eller senare om det meddelas minst två veckor i förväg.

Trollet

På Trollet har vi för närvarande 11 barn inskrivna i en åldersblandad barngrupp.

Yxan

Yxan är öppnings och stängningsavdelning. 18 barn är inskrivna för närvarande i en åldersblandad barngrupp.