I Ur och Skur Tallrotens friluftsförskola

Vi har en stor och härlig gård med många möjligheter och närhet till skogen. Förskolan finns på Kronanområdet.

Målsättning för I Ur och Skur

Läroplanen (Lpfö98) är vårt styrdokument, men vi använder oss av I Ur och Skurs pedagogiska ideer.

Grundidén till I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs i och med hjälp av naturen.
Målet med vår verksamhet är att medvetandegöra barnen om vikten av att värna om vår natur, miljö och vår egen hälsa.
Den ökade kunskapen bidrar till förståelse för sambanden i naturen som kan väcka ett livslångt intresse som de kan föra vidare till kommande generationer.

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

I Ur och Skur Tallroten
Kronan A4
974 42 Luleå

Trollet 0920-45 50 39
Yxan 0920-45 50 26

Förskolechef
Tuula Palo 0920-45 30 00

Kök: 0920-45 51 06

Minimera
Senaste nytt