Rutiner

Inskolning

Förskolan ska stödja hemmet i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och växande. Det är viktigt med en bra inskolning för att barnet ska få en trygg vistelse på Hertsölund. Inskolningen ger tid för barn och föräldrar att lära känna personal, kamrater samt miljön på förskolan. Personalen lägger upp ett inskolningsschema för barnet/barnen som börjar med kortare besök på förskolan för att succesivt utökas under inskolningsperioden.

Inskolningens längd varierar beroende på barnets ålder och behov, vi beräknar att det tar ca. 1-2 veckor innan barnet är så tryggt i den nya miljön att det är redo att stanna utan föräldrar.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Lärare från respektive skola börjar med att besöka sina blivande elever på förskolan. Barnen får därefter besöka sin blivande skola vid några tillfällen under våren där även något tillfälle till att äta lunch i skolmatsalen ges. Var och en får även tilldelat sig en fadder som har till uppgift att ta emot sitt "fadderbarn" och visa runt i skolan så att det nya barnet känner sig tryggare i den nya miljön. Skolan inbjuder även till ett föräldramöte där ni föräldrar får möjlighet att träffa de lärare som kommer att ta emot ert/era barn vid skolstarten till hösten.

Om olyckan är framme

Vi tar hand om barnet på bästa sätt och tar naturligtvis kontakt med föräldrarna. Barnen är även försäkrade dygnet runt. Mer information om försäkringen hittar ni via länken "Olycksfallsförsäkring" på Hertsölunds förskolas startsida.

Flerspråkiga barn

När vi tar emot utländska barn kan vi på förskolan använda oss av tolk för att få en så bra kommunikation som möjligt. De barn som har ett annat modersmål än svenska har även rätt till hemspråksundervisning.

Sjukanmälan/frånvaro

Vid frånvaro i händelse av sjukdom eller ledighet så är det viktigt att ni som föräldrar ringer till förskolan för att meddela frånvaro. Ring även när ditt barn tillfrisknat, helst dagen innan så vi kan planera vår verksamhet bättre.