Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barnens inflytande i verksamheten

  • Utgå ifrån varje barns behov
  • Ge varje barn tid
  • Lyssna till barnen
  • Ha en lugn och harmonisk miljö runt barnen
  • Ha en miljö anpassad för barngruppen när det gäller möbler och material

Föräldrasamverkan

  • Vår samverkan med föräldrarna sker genom den dagliga kontakten när barn lämnas och hämtas, föräldramöten, utvecklingssamtal, blogg, öppet hus och gemensam grillfest i slutet av våren för föräldrar, barn och personal.
  • Vi har även ett föräldraråd där det är föräldrar från de olika avdelningarna som deltar för att diskutera olika tankar och ideér som kommer från föräldrahåll. Här kan vi även delge föräldrarna hur vår verksamhet ser ut.