Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandlingöppnas i nytt fönster (word-fil)

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling (PDF-fil)

Utvecklingsområden

Läsåret 2016-2017 hade vi att ha extra fokus på:

Barns inflytande:
Vi kommer fortsätta arbeta med barns inflytande. Vi kommer att anknyta och utgå i vårt arbete från "Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter" (Harry Shier, 2010) som lyfter vikten att barn i vardagen ges möjlighet att bli lyssnade till. Vilket förutsätter en organisation som möjliggör för pedagogerna att lyssna in barnen.

Naturvetenskap:
Vårt tema för i år är Naturen-naturligtvis. Utifrån temat stävar vi efter att barnen ska utveckla ett intresse och en förståelse för naturens olika kretslopp och för hur vi människor, natur och samhälle påverkar varandra. Eftersom vi ställer öppna frågor till barnen så får vi syn på deras teorier och funderingar kring naturen och olika kretslopp, samt hur vi människor, natur och miljö påverkar varandra. Det blir ett undersökande arbetssätt som vi gör tillsammans med barnen.

Likabehandling:
Arbetet att bli medveten om pedagogernas omedvetna förväntningar på barn utifrån kön fortsätter. Det är ett arbete som är gemensamt i hela skolområdet. Syftet är att på sikt minska betygskillnader mellan flickor och pojkar, då vuxnas förväntningar påverkar barn och elever.

Föräldraenkäten:
Föräldrarådet har valt utvecklingsområdet ”Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan”, utifrån resultatet från senaste föräldraenkäten: Under höstens föräldramöte berättade pedagogerna avdelningsvis om hur de omhändertagit frågan i syfte att öka föräldrarnas nöjdhet.

Kollegialt lärande mellan pedagogerna:
Vi har organiserat reflektion parvis alternativt trepart i syfte att fördjupa reflektionen och att lära av varandra. Vi vill bli varandras kritiska vänner som både utmanar och bekräftar.

Forskning:
Vårt arbete ska i större utsträckning utgå från forskning. Enligt skollagen ska utbildningen vila på forskning och beprövad erfarenhet. Effekt: Kvalitetshöjning då insatsen utgår ifrån att pedagogerna tar del av forskning. Det förutsätter ansvarsfördelning så att stressen inte ökar.