Barns inflytande, föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

  • Ett gott samarbete med föräldrarna är viktigt och en förutsättning för att barnens vistelse på förskolan blir så bra som möjligt. Genom daglig kontakt, månadsbrev, föräldramöten, föräldrasamtal, föräldraråd och pedagogisk dokumentation kan föräldrarna bli delaktiga i barnens dagar på förskolan och lärandet som pågår.
  • Vid Hammarens förskola finns ett föräldraråd som består av föräldrarepresentanter, personal och förskolechefen. Syftet med rådet är att öka föräldrarnas delaktighet och att vara idéforum för utveckling och förbättringar. Föräldrarådet arbetar med frågor som är övergripande för verksamheten och träffas två ggr/termin.


Protokoll föräldraråd (wordfil)

Protokoll föräldraråd (PDF)