Safiren

Här vistas barn i åldrarna ett till tre år. I nuläget har vi 16 barn.

Safirens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Safirens mål:
Vi vill att barnen ska kunna uttryck och påverka vad dom vill ha under matsituationen.

Hur vi jobbar mot målet:
Vi delar upp barngruppen i tre grupper (bord) vid matsituationen. På detta sätt får vi större chans att kunna lyssna in barnen och dom får lättare att kunna uttrycka vad dom vill.
Pedagogerna har ett inlyssnande förhållningssätt. På detta sätt får vi lättare i fatt barnens tankar.


Utveckling och lärande, språk:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Safirens mål:
Vi vill att barnen ska kunna uttrycka sig och göra sig förstådda.

Hur vi jobbar mot målet:
Vi skapar situationer där vi ger barnen möjlighet att träna sin förmåga att kunna uttrycka sig och kommunicera med andra till exempel vid matsituationer och morgonmöte.
Vi använder oss av Babblarnas språkmaterial. Syftet är att barnen ska få språklig träning och stimulans på ett inspirerande sätt.

 

Utveckling och lärande, naturvetenskap

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” (Lpfö 98, rev. 2010).


Safirens mål:
Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska och uppleva naturen.
Vi vill att barnen ska få egna tankar, åsikter och frågeställningar om naturen.

Hur vi jobbar mot målet:
Vi går till skogen 1ggn/vecka för att de ska få möjlighet att utforska och uppleva naturen.
Vi använder oss av figuren Dadda (på våra morgonmöten) för att inspirera och motivera barnen i vårt naturvetenskapliga arbete.Personal:

Camilla Nilsson
Annalena Englund
Marie Bogren

Telefonnr: 45 71 84