Avdelningar

På Hammaren finns fem avdelningar:

Smaragden tel: 45 71 83
Rubinen tel: 45 71 82
Safiren tel: 45 71 84
Diamanten tel: 45 71 80
Graniten tel: 45 71 81