Om vår förskola

Hällbackens förskola erbjuder cirka 100 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Vi har sex visten där miljön är anpassad efter barnens förutsättningar och behov.

Yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare. Andra yrkeskategorier som vi samarbetar med och barnen kan komma i kontakt med är måltidsservice personal samt lokalvårdare, talpedagog, resurspedagog .

Huvudansvaret för hela verksamheten har förskolechef samt verksamhetschef. Läroplan för förskolan och kommunens verksamhetsplan ligger till grund för vårt arbete med barnen.