Mål och planer, utvecklingsområden


verksamhetsidén för Hällbackens förskola presenteras hur vi strävar mot målen i vår verksamhet.

Systematiskt kvalitetsarbete: Utvecklingsområden läsåret 2018/19

Hällbackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling
Vi utför kontinuerligt barnintervjuer som ska ligga till grund för vår likabehandlingsplan.

Läs även mer om Diskrimineringsgrunder.länk till annan webbplats

Från barnvagn till moppe