Rutiner

Inskolning

Föräldrarna får meddelande om att barnet fått plats på Hägerns förskola och vilken avdelning.
Vid första kontakten kommer vi fram till hur lång inskolningen ska vara och hur den ska gå till. En ur personalen är ansvarig för detta.
Barnet får upptäcka avdelningen tillsammans med föräldrarna.
Kontakten med övriga barn och personal utökas eftersom.
Ömsesidig information om barnet och våran verksamhet sker under inskolningen.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnen är sjuka eller lediga ska detta meddelas till respektive avdelning. Vi ser helst att ni kontaktar oss före 07.30 på telefon 0920-45 47 41 så att vi vet behovet av eventuella vikarier för dagen.​
Det är viktigt för att underlätta för planering av verksamheten och maten.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Första kontakten sker genom att förskoleklassens pedagoger gör ett besök i förskolan och träffar barnet där.
Därefter sker ett antal besök i förskoleklassen tillsammans med föräldrarna.

Flerspråkiga barn

Hemspråk erbjuds till förskolebarn, i samråd med föräldrarna.

Tystnadsplikt

All personal i förskolan har tystnadsplikt, även elever och kandidater från olika utbildningar.​