Personal

Minimera
Pedagoger

Lena Jolérus
Förskollärare
tel: 45 46 71

Carina Isaksson
Barnskötare
tel: 45 46 69

Eva Söderman
Förskollärare
tel: 45 47 43

Monica Westerdahl
Förskollärare
tel: 45 46 69

Katarina Nilsson
Förkollärare
tel: 45 47 43

Katarina Skott Lövgren
Förskollärare
tel: 45 47 43

Lena Lundström Andersson
Förskollärare
tel: 45 46 71

Kajsa-Stina
Förskollärare
tel: 45 46 69

Helena Vallström
Barnskötare
tel: 45 46 71


Minimera
Kökets personal

UllaSundbom
Kokerska
tel: 45 39 42