Om vår förskola

Hägerns förskola ligger vackert belägen vid Luleå älv i centrala stan och har närhet till havet, grönområden och stadens kulturutbud.

Förskolan har fyra åldersblandade avdelningar, Småskär, Svalpen, Kluntarna och Fyren. På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare.

Det övergripande ansvaret för verksamheten har Luleå kommun och förskolan arbetar efter läroplan för förskolan, där barnens egen förmåga lyfts fram och uppmuntras.

I vår pedagogiska grundsyn, utgår vi ifrån barnen i allt lärande. Vi vill skapa ett lustfyllt lärande i en inspirerande miljö, både inne och ute. Detta leder till skapande verksamhet. Vi vill synliggöra barnens utveckling och läroprocesser genom pedagogisk dokumentation.

Mycket av arbetet i den dagliga verksamheten handlar också om att stimulera barnets sociala utveckling och dess språkliga kompetens och deras lust, nyfikenhet och intressen för lärande ska tillvaratas. Vi ger barnet tid till att uttrycka sig och lyssna på vad de har att förmedla. Barnens trygghet är viktig.