Avdelningar

Vi på Hägerns förskola vill synliggöra barns lärandeprocesser med fokus på språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, barns inflytande, estetiska uttryckssätt och normer och värden.
Vi vill synliggöra barns tankar och ideér, och vad de fascineras av.

Kluntarna

Åldersblandad avdelning.
Ålder 1-5 år.

Fyren

Åldersblandad avdelning.
Ålder 1-5 år.

Småskär

Ålderblandad avdelning.
Ålder 1-5 år.

Skvalpen

Åldersblandad avdelning
Ålder 1-5 år.