Avdelningar

Vi på Hägerns förskola vill synliggöra barns lärandeprocesser med fokus på språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, barns inflytande, estetiska uttryckssätt och normer och värden.
Vi vill synliggöra barns tankar och ideér, och vad de fascineras av.


 

Kluntarna

Åldershomogen avdelning.
Ålder ca 1-2 år.
 

 

Bygge med kottar.

Hur högt kan man bygga med kottar?

Fyren

Åldersblandad avdelning.
Ålder 1-5 år.


Kreativa barn.

Småskär

Ålderblandad avdelning.
Ålder 1-5 år.