Rutiner

Introduktion

Vi vill att barn och föräldrar skall få en så bra start som möjligt på vår förskola. Introduktionen kan ta allt från 3 dagar upp till två veckor. Första dagen gör barn och förälder/föräldrar ett kort besök på förskolan för att lära känna personal och lokaler. Därefter utökas tiden mer och mer för varje dag och barnet får i sin egen takt vänja sig vid de olika momenten som utgör vardagen på förskolan.


Överlämning till förskoleklass/grundskola

Inför överlämning till förskoleklass kontaktas vårdnadshavaren från närliggande skola. Oftast inbjuds du som vårdnadshavare till ett informationsmöte på aktuell skola. Förskolan och förskoleklass utarbetar en gemensam plan för hur det pedagogiska utbytet ska se ut under vårterminen. Förskolan har ett sammanfattande och avslutande samtal med vårdnadshavare till de barn som ska börja förskoleklass.


Sjukanmälan/frånvaro

Om barnet är sjukt eller av annan anledning inte kommer till förskolan vill vi att ni ringer eller skickar sms hit på morgonen och meddelar oss detta.

Vi vill också att ni ringer eller skickar sms dagen innan ni kommer tillbaka och säger att ni kommer, detta gäller särskilt barn med olika sorters matallergi.


Regnbågen tel. 0920-45 46 18, 070-260 84 24
Solen tel. 0920-45 35 44, 070-280 90 62
Köket tel. 0920-45 46 66