Rutiner!

 

Introduktion

Varje barn och introduktion är unik och tiden på introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar skall få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta 1-2 veckor för introduktion.

När föräldrar/vårdnadshavare får meddelande om att barnet har fått plats på förskolan:

  • Kontakta förskolan för att bekräfta att du/ni fått plats och för att få mer information om introduktionen.
  • För att ni föräldrar ska få en bättre inblick i barnens vardag och en förståelse för vår verksamhet önskar vi att ni är med en längre tid under de första dagarna av introduktionen. Syftet är att ni kan ta del av vår verksamhet på ett naturligt sätt och att ni kan ställa frågor och funderingar allt eftersom.
  • uppföljningssamtal av introduktionen sker ca en månad efter att barnet börjat hos oss.

Vi ser fram emot ett samarbete med er !


Överlämning till förskoleklass/grundskola

Inför överlämning till förskoleklass kontaktas vårdnadshavaren från närliggande skola. Oftast inbjuds du som vårdnadshavare till ett informationsmöte på aktuell skola. Förskolan och förskoleklass utarbetar en gemensam plan för hur det pedagogiska utbytet ska se ut under vårterminen. Förskolan har ett sammanfattande och avslutande samtal med vårdnadshavare till de barn som ska börja förskoleklass.


Sjukanmälan/frånvaro

Om barnet är sjukt eller av annan anledning inte kommer till förskolan vill vi att ni ringer eller skickar sms hit på morgonen och meddelar oss detta.

Vi vill också att ni ringer eller skickar sms dagen innan ni kommer tillbaka och säger att ni kommer, detta gäller särskilt barn med olika sorters matallergi.