Personal

Haga förskolas personal

Avdelning Regnbågen

Kerstin Tosser
Förskollärare
kerstin.tosser@skol.lulea.se

Anette Hansson
Förskollärare
anette.hansson@skol.lulea.se

Maria Åkerman
Barnskötare
maria.akerman@skol.lulea.se

Avdelning Solen

Karin Bohnsack
Förskollärare
karin.bohnsack@skol.lulea.se

Regina Kohkoinen Morin
Förskollärare
regina.kohkoinen.morin@skol.lulea.se

Lena Brännström
Barnskötare
lena.brannstrom@skol.lulea.se