Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplanöppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport

Utvecklingsområden

Pedagogerna kommer att fortsätta sitt arbete med att förändra miljön, såväl den fysiska som den sociala för att stimulera och inspirera. Vi ska fortsätta arbeta med kommunikation via de estetiska uttrycksformerna då dessa möjliggör för alla barn att uttrycka sina tankar.