Mål, planer, utvecklingsområden

Vår vision är att Framnäsvillans förskola sätter grunden för ett livslångt lärande där barnet vill, kan och vågar!

Utvecklingsområden på Framnäsvillans förskola:

  • Barns delaktighet och inflytande i verksamheten
  • Naturvetenskap och IKT

Läs mer om Framnäsvillans utvecklingsområden och systematiska kvalitetsarbete