Rutiner

Inskolning av nya barn

På Villa Kreativa rekommenderar vi en inskolning på två veckor, och syftet med det är att barnen ska känna sig trygga med oss, barngruppen och deras nya miljö. Barnens vistelsetid under inskolningen lägger vi upp tillsammans med er föräldrar, eftersom alla barn är olika och har olika behov.

Sjukanmälan/Frånvaro

Planerad frånvaro meddelas i god tid till pedagogerna Sjukanmälan och spontan frånvaro meddelas med ett telefonsamtal till förskolan på morgonen eller ett sms. (se telnr under Rutiner i högerspalten) Meddela också dagen innan när ditt barn kommer tillbaka efter sjukdom eller ledighet. Det är viktigt för pedagogerna att veta antal barn när de planerar för dagens arbeten och grupper. Det är också viktigt för vår kokerska att veta för tillagning av måltiderna. Viktigt också för planering och bokning av vikarier.

Rutiner

Förskolan öppnar för närvarande 06.30. På morgonen mellan kl 06.30 - 08.00 samlas förskolans barn och pedagoger på Torget​. Ni som kommer under den tiden lämnar ert barn på Torget.

Kl 08.00 serveras frukost på Paletten och Ljusgården,  och efter gör barnen med pedagoger  egna val av plats och aktivitet ute/inne.

Lunchen serveras kl 11.00 där de yngre äter på hemvisten Paletten och äldre äter på hemvisten Ljusgården. De barnen som ska sova efter lunch gör det inne på hemvisten Paletten. Förskolans äldsta barn har då aktiviter på Ljusgården. De barn som vaknar samlas på Torget och även hemvisten Paletten. Mellanmålet kl 14.00 äter de yngre barnen på hemvisten Paletten och de äldre barnen äter på hemvisten Ljusgården. Efter mellanmålet vistas vi inne eller ute fram till 17.30 då förskolan stänger.

Övergång till förskoleklass/grundskola:

Föräldrarna söker/ kontaktar själv förskoleklass och fridtids. Vi på förskolan har ett avslutningssamtal med barn och föräldrar.