Kök och måltider

Kokerska Anita Skoog 0920 45 36 60

Så här arbetar vi för en god matmiljö på vår förskola:

Förskolan Villa Kreativa har ett tillagningskök och maten lagas av vår kokerska.

De äldre barnen äter frukost på hemvisten Ljusgården, och de yngre äter på hemvisten Paletten kl 08:00. Lunchen serveras på två ställen för att skapa en pedagogisk, lugn och trivsam matstund, samt att de yngre barnen som skall sova får en fin övergång till sovvilan på hemvisten Paletten. De yngre barnen äter på hemvisten Paletten kl 11:00. De äldre barnen äter kl.11:00 inne på hemvistet Ljusgården.

Mellanmålet serveras på två ställen, de yngre äter på hemvisten Paletten samt att de äldre äter på hemvisten Ljusgården.

Allergihänsyn:

Ta kontakt med vår kokerska om ditt barn har någon matallergi. Läkarintyg samt kommunens intyg krävs för att köket skall tillaga och servera allergikost. Intyget lämnas till vår kokerska i köket.

Här serveras frukost, lunch och mellanmål:

Frukost kl. 08.00

Måndag till fredag serveras olika sorters gröt samt hårt bröd med pålägg och grönsaker

Lunch kl. 11.00

Förskolan följer matsedel för förskolan (se länk i högra spalten) Vissa ändringar kan ibland ske. Veckans matsedel finns uppsatt på anslagstavlan i hallen på varje avdelning. Har någon ändring gjorts så finns den att läsa där. Till lunchen serveras vatten, mjölk, ibland hård smörgås. När det är soppa till lunch så serveras till detta en mjuk smörgås med ost

Mellanmål kl. 14.00

Mellanmålet består av mjölk, mjuk/hård smörgås samt pålägg och grönsaker, fil och olika sorters flingor, frukt smoothies mm.

Frukt Frukt serveras varje dag.

Kostråd Vi har ett kostråd 1 gång/år och då i samband med förskolans förskoleråd På dessa kostråd deltar vår kokerska för att informera om kosten och ev. förändringar samt för att svara på frågor gällande barnens kost