Avdelningar

Förskolan Villa Kreativa har en åldersblandad barngrupp med barn 1- 6 år: Det finns två hemvisten, Ljusgården och Paletten. De barn som börjar hos oss får antingen en hylla på Ljusgården eller Paletten.

Vi pedagoger som arbetar på Villa Kreativa har ett schema som gör att vi jobbar på de två visterna olika dagar under veckan. Detta medför att vi under en vecka får möjlighet att träffa alla barn i det olika lärandemiljöerna.