Rutiner

Så här arbetar vi med välkomnande av nya barn och familjer:

 

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Det finns en planöppnas i nytt fönster för samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för de barn som avlsutar sin förskoleperiod.


Sjukanmälan/frånvaro