Om vår förskola

Pedagogiska ställningstaganden som påverkat och avgjort hur byggnadens arkitektur utformats, rummens placering, utformning och funktion samt även hur utemiljön formgivits:

 • Nya förskolan i centrum - en nationell förebild. Enligt Barn- och utbildningsnämndens vision om ”Skolan i Luleå – en nationell förebild”
  En förskola för framtiden, för 2000-talet
 • En demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En arena där omsorg, processer och lärande är i fokus
 • En välkomnande förskola som vill kommunicera med närmiljön, kulturen, staden och omvärlden
 • En förskola med pedagogiska ställningstaganden som bygger på att barn föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen
 • En inspirerande, spännande och kreativ miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, forskande, lek och lärande.
 • En miljö som talar till alla sinnen och där estetiska uttryckssätt och hundraspråkligheten fördjupar lärandet
 • En plats där barn får tänka, prova, undersöka, skapa, presentera och lära på många olika sätt genom ett projekterande, reflekterande arbetssätt
 • En vacker spännande miljö som väcker fantasin och stimulerar nyfikenhet
 • En miljö för gemenskap och samarbete, en miljö som är både trygg och utmanande
 • Utegården, ett uterum för kunskap och lärande, med miljö och material för kunskapsskapande och forskande. Ett rum där årstider, naturmaterial och själva naturen utgör en pedagogisk lärmiljö