Stora torget

Gnistan Rosa och Gnistan Orange

Vår verksamhet utgår från vårt gemensamma stora torg där vi erbjuder barnen många olika mötesplatser bl.a ateljé, verkstad, bygg och konstruktion.
Oavsett var barnen befinner sig på torgets olika mötesplatser är syftet att pedagogerna utmanar barnen så att de får möjlighet att uttrycka sig med olika verktyg och material. Här skapas nya möten och samarbete i olika konstellationer!

Vi sätter stort värde i att läroplansmålen ska ligga som grund även under utevistelsen och för att säkerställa detta har vi två utepedagoger som har ett särskilt ansvar för uteverksamheten. Vi ger ALLA barn möjlighet att vintertid åka skidor och skridskor, vi utforskar vårt närområde och jobbar med äventyrspedagogik, vi försöker skapa olika mötesplatser/aktiviteter på gården som väcker nyfikenhet och utvecklar barnen både fysiskt och socialt.