Lilla torget

Gnistan Grön

På Lilla torget finns viste Grön där husets barn i åldern ca 3-4 år jobbar.

Här har barnen många olika miljöer att utforska, våra miljöer är i ständig förändring då barnens intressen och behov är utgångspunkten till våra fysiska mötesplatser. Miljöerna är iordningställda för att inspirera och uppmuntra till samspel mellan barnen i både små och stora konstellationer. Barnen uppmuntras att visa, inspirera och lära av och med varandra. Vid lekstundens slut har vi gemensam avslutning där alla hjälps åt att ställa iordning våra miljöer.
Att vara rädda om varandra, våra saker och miljöer är en av våra värdegrunder.

Vi på Lilla torget jobbar projektinriktat, en möjlighet för barnen att fördjupa sig i ett gemensamt ämne. I år handlar vårt projekt om "Hållbar framtid".

Kompismassage