Lilla Gnistan

Gnistan Röd och Gul

Vår verksamhet utgår från våra respektive torg där vi erbjuder barnen många olika mötesplatser bl.a ateljé, verkstad, bygg och konstruktion.
Oavsett var barnen befinner sig på torgets olika mötesplatset är syftet att pedagogerna utmanar barnen så att de får möjlighet att uttrycka sig med olika verktyg och material. Här skapas nya möten och samarbete i olika konstellationer!

Vi är ute minst en gång per dag med undantag om köldfaktorn känns för kall. 
Även ute erbjuds barnen olika mötesplatser och pedagoger som utmanar barnen i de olika miljöerna på vår förskolegård.

Skalbagge i hand
Barn som målar
Lera