Rutiner

Inskolning av nya barn till förskolan.

Vi strävar efter att skola in barnen på förskolan genom gruppinskolningar, det innebär att flera barn skolas in samtidigt. Eftersom flera pedagoger är inblandade får barnen större möjlighet att välja vem eller vilka de ska ty sig till. Inskolningen pågår under två veckor och vistelsetiden är kortare i början för att sedan utökas. Vi försöker göra en så bra inskolning som möjligt med ert barn i fokus.


Uppflyttning till nästa viste.

Uppflyttning kan ske inför både höstermin och vårtermin. Vi flyttar aldrig ett enskilt barn utan alltid i grupp. Inskolning vid uppflyttning sköts av pedagogerna i verksamheten.


Överlämning till förskoleklass/grundskolan

Under våren det året barnen ska börja i förskoleklassen får de hälsa på i skolans och fritidshemmets miljöer. Därefter har dåvarnade förskoleklass och Gnistans kommande förskoleklass en gemensam utflykt tillsammans med skolans och förskolans pedagoger.

Förskolans och skolans pedagoger träffas reglebundet under året då de utvärderar och planerar tillsammans. Vi har även spontana kontakter med skola och fritidshem.

Sjukanmälan/ledighet

Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar oss om ert barn inte kommer till förskolan oavsett om ert barn blir sjuk hemma eller om ni tar en ledig dag. Vi vill att ni meddelar oss senast 7.30 på morgonen. Självklart kan ni också meddela er via sms närsomhelst under dagen, kvällen eller natten. Kom ihåg att ni måste också gå in i appen och lägga in frånvaro där.

Hör också av er till förskolan innan ni kommer tillbaka, gärna på eftermiddagen dagen innan eller så före 7.30 samma dag som ni kommer.
Allt detta för att vi ska kunna beställa rätt antal matportioner i köket samt för vår egen planering av dagen.

Förskolan följer socialstyrelsens riktlinjer vid sjukdomsfall som ni kan läsa mer om i nedanstående länk. Riktlinjer vid förskolebarns sjukdom.
För mer information kan ni också läsa följande länk:
NLL plus Förskoleportalenlänk till annan webbplats