Pedagogisk dokumentation

Att arbeta med observation, dokumentation och reflektion är något som vi hela tiden utvecklar på vår förskola.

Vår utgångspunkt är ett genuint intresse för att bättre förstå och att lära känna barnen. Genom dokumentationen försöker vi tydligt visa vilken kompetens en grupp barn tillsammans skapar men också varje enskilt barn.

Genom att vi observerar och dokumenterar stödjer vi barnen att se minnas, förstå och få syn på sin egen inlärningsprocess.
Dokumentationen är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, få syn på och uppskatta kamraternas lärande, hur man lär och utvecklas tillsammans.
Dokumentationerna ger också familjerna möjlighet att bli delaktiga i sitt eget barns lärande, de ger möjlighet att reflektera tillsammans med barnet vad som händer på förskolan.
Observationer och dokumentationer är arbetsmaterial för oss pedagoger att diskutera kring och lära av. Det lär oss att bli bättre på att lyssna, förstå och att möta barnen.

Observationsverktyg som vi använder oss av är lärplatta, digitalkamera, skrivna anteckningar, film, bildspel mm.