Organisation

En tydlig och genomtänkt organisation är ett verktyg för att barns och pedagogers lärande ska utvecklas.

Vår organisation är viktig för att skapa lugn, arbetsro och meningsful fördjupning för barn och pedagoger både i mindre och större sammanhang.

Vi pedagoger ser ett stort värde av att få mötas och reflektera för att kunna utveckla verksamheten och få en samsyn kring vårt uppdrag.

Vår förskola har en tydlig organisation för dagen, veckan, terminen och året som underlättar för oss att skapa en rytm där projekt, egna valda aktiviteter, rutiner, spontana upptåg, möten och reflektion bildar ett sammanhang.