Miljö ute och inne


Vår miljö både inne och ute ska vara välkomnande, spännande, ge utmaningar och överraskningar, vara föränderlig och utforskande. Det ska finnas platser där två eller flera barn kan mötas i samtal, samspel, arbete och lek.

Miljön ska präglas av delaktighet, genomskinlighet, öppenhet och möjlighet till avskildhet. Miljön är den tredje pedagogen och ett mycket viktigt redskap i vårt arbete, den skapar förutsättningar för barns lärande.
Vår förskola ska vara en plats för möten av olika slag mellan barn-barn, barn-material, barn-vuxna och vuxna-vuxna.

Vi har valt att organisera oss i åldersindelade grupper. I dessa skapar vi miljöer som gör det möjligt för oss att utmana barnen med material anpassat efter varje barns förutsättningar och behov.  Detta stärker deras delaktighet.