Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer

Verksamhetsidé 2019-2020

Systematiskt kvalitetsarbete - utvecklingsområden 2019-2020

Tema
"Hållbar framtid" är vårt gemensamma temaområde. Vi vill genom att utmana barnen via matematik, språk, teknik, naturvetenskap, estetiska uttryckssätt, samtal och läsande tillsammans skapa en relation till naturen och därmed en reflekterade och hållbar framtid. Förskolans viktigaste uppgift är och kommer att vara att inge hopp och framtidstro och det hoppas vi att det här arbetet ska genomsyras av.


Snigel i hand