Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Inflytande/delaktighet handlar om att ha möjlighet att säga sin mening, lyssna på andras åsikter och förhandla inför tillfälliga överenskommelser eller innan beslut fattas.
Inflytande/delaktighet ökar känslan av tillhörighet och gör det möjligt att bli en del av en kreativ gemenskap.
Förskolan skapar miljöer som gör det möjligt för barn att agera självständigt och att utforska och undersöka på egen hand.

Föräldrasamverkan

Det finns olika sätt för föräldrar att få inflytande i verksamheten. Det kan handla om att ta del av dokumentationer, blogg, bildspel, utvecklingssamtal, föräldramöten och inte minst de dagliga samtalen med pedagogerna.

Under året har vi några traditioner där hela familjen deltar, t.ex Rutviksloppet, advents-/julfirande och läsårsavslutning.

Vi uppskattar engagerade föräldrar som gärna vill ha en inblick i sitt barns vardag så vill du som förälder komma och vara med en dag på förskolan är du varmt välkommen!
Kontakta någon av pedagogerna på ert viste och bestäm en dag!

Förskoleråd

Vi har ett förskoleråd där saker som berör hela förskolan diskuteras. Här är ni föräldrar representerade av en till två föräldrar per viste. Förskolan representeras av tre pedagoger, en från varje åldersgrupp samt förskolechef.

Mötesantecknignar från förskolerådet 23 oktober 2017öppnas i nytt fönster
Mötesanteckningar från förskolerådet 15 maj 2017
Mötesanteckningar från förskolerådet 13 mars 2017öppnas i nytt fönster
Mötesanteckningar från förskolerådet 26 november 2016öppnas i nytt fönster
Mötesanteckningar från förskolerådet 13 maj 2016öppnas i nytt fönster

Artikel från tidningen Förskolan, Borde barn sova längre?öppnas i nytt fönster

xylofon