Tema

Kotte och Dorabella hälsar på!

På vår förskola har vi ett temainriktat arbetssätt. En röd tråd följer barnens dagar på förskolan. Under detta läsår arbetar vi med ett tema som heter Trolltider. I detta tema får barnen skapa sig nya bekantskaper med figurer ur sagans värld. Barnen får vara stöd och hjälp åt Mara som beter sig illa mot sina kompisar. Likaså till Dorabella som behöver hjälp och goda råd om hur man är en bra kompis.

Barnen har skapat sig kompis-regler, bl.a hur vi är mot varandra.

"Genom detta arbetssätt ska förskolan sträva att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra" Detta enligt Lpfö-98-10.