TAKK

Tecknet för förskola. Vrid handen fram och tillbaka på handleden två gånger.

Tecknet för förskola. Vrid handen fram och tillbaka på handleden två gånger.

Vi arbetar med TAKK (Tecken som alternativt och kompletterande kommunikation) på vår förskola.
Det är utvecklande för språket och tydliggör vår kommunikation med varandra. 
Här får vi möjligheten att lära oss ett nytt sätt att kommunicera.

Vårt arbete med TAKK är roligt och utvecklande för både barn och vuxna.
Tecken används som en naturlig del i vår vardag och barnen är ständigt nyfikna att lära sig mer. På vår förskola har alla barn och personal ett personligt tecken.