Rutiner

Inskolning

Vi arbetar med gruppinskolning vilket innebär att ni som förälder är med ert barn 9-14 de första dagarna. Detta ger er bland annat en större inblick i vår verksamhet och även få kontakt med andra föräldrar.

Rutiner för sjukanmälan/frånvaro

Om barnet blir sjukt eller ska vara ledigt ska anmälan göras till förskolan på tel: 0920-457146 alt. sms på tele 070-2510962 snarast möjligt. Man kan även prata in ett meddelande på vår telefonsvarare som vi lyssnar av varje morgon.
  
Ring dagen före barnet kommer tillbaka så att vi kan planera verksamheten och så att köket vet hur många som ska äta. 
                                                                                         

Överlämning till förskoleklass

För de barn som är sitt sista år på förskolan och ska börja förskoleklass på Ersnäs skola  planeras en inskolning för att barnen ska få en trygg och bra skolstart. Vi besöker skolan där barnen får träffa pedagoger och lära känna lokalerna. Barnen får vara med på aktiviteter med förskoleklassen ex. pyssel, utflykter och även prova på att äta lunch i skolmatsalen.
  
Vi har ett faddersystem där barn från årskurs 3 tar hand om 6-åringarna när de börjar på skolan. Faddrarna kommer på vårterminen till förskolan och träffar barnen. De gör även en utflykt tillsammans för att lära känna varandra.
  

Om olyckan är framme

Personalen har genomgått en kurs i första hjälpen och gör en bedömning om man ska ringa vårdcentral för vidare vård. Föräldrarna kontaktas i första hand och vid akuta situationer följer en pedagog med.
  
Föräldrarna anmäler olycksfall genom att ringa 077-11 11 600 och säga att det gäller olycksfall och kollektivförsäkring för Luleå Kommun. 
Olycksfallsförsäkringens innehåll och omfattning