Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

Hälsa: På vår förskola lägger vi stor vikt på utevistelsen. Frisk luft är bra för barnens välmående. Barnen har gymnastik en gång i veckan utomhus. Avslappning till lugn musik genomförs varje dag.

Tema Trolltider: se Tema

Resultat
resultat från föräldraenkäter