Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande​

Varje dag har barnen tillfälle att kunna välja aktivitet utifrån intresse då vi erbjuder en varierad miljö. Då vi delar barnen i grupper har vi möjlighet att se och höra alla barn och ta tillvara deras önskan.

Föräldrasamverkan

Vi har samrådsmöte två gånger per termin där Förskolechefen, två från personalen och fyra föräldrar deltar. Här har föräldrar själva tillgång att tycka till, och hjälpa till, genom de i förväg valda föräldra-representanterna. Föräldrarenkäten är också ett bra inflytande för er föräldrar och ger oss en bra inblick i vad vi kan förbättra. På våren har vi en avslutande grillkväll tillsammans med er föräldrar och alla barn.