Om vår förskola

utelek

På Dungens förskola ser vi barnet som en kompetent person, som själv aktivt söker efter förståelse och som får stöd och vägledning i detta sökande. Verksamheten utgår från barnets erfarenhetsvärd, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap.

Lärandet på Dungen baseras på samspelen mellan vuxna och barn samt på att barn lär av varandra. Leken är viktig för barns utveckling och lärande, därför är leken ett prioriterat område på Dungen. Vi har en tillåtande och varierande miljö där barnet får utlopp för sitt individuella intresse.

På Dungens förskola arbetar vi med Hållbar Utveckling. Lärandet för Hållbar Utveckling handlar om att integrera miljöfrågor samt sociala och ekonomiska frågor. Omsorg om miljön, material och varandra och varandra, naturresurser, hållbart användande, konsumtion av mat och vår häsa i fokus. Förskolan har stora möjligheter att grundlägga barns intresse för hållbar utveckling. Utmaniningen för förskolan är att fånga upp det som uppptar barnens tankar och nyfikenhet och koppla det till miljöfrågor och livsstil.