Om vår förskola

utelek

På Dungens förskola ser vi barnet som en kompetent person, som själv aktivt söker efter förståelse och som får stöd och vägledning i detta sökande. Verksamheten utgår från barnets erfarenhetsvärd, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap.

Lärandet på Dungen baseras på samspelen mellan vuxna och barn samt på att barn lär av varandra. Leken är viktig för barns utveckling och lärande, därför är leken ett prioriterat område på Dungen. Vi har en tillåtande och varierande miljö där barnet får utveckla sitt individuella intresse.


Inskolning

Det är viktigt med en bra inskolning för att barnet ska få en trygg vistelse på Dungen. Inskolningen ger tid för barn och föräldrar att lära känna personal, kamrater samt miljön på förskolan. Personalen lägger upp ett inskolningsschema för barnet/barnen. Inskolningens längd varierar beroende på barnets ålder och behov, vi beräknar att det tar ca 1-2 veckor innan barnet är så tryggt i den nya miljön att det är redo att stanna utan föräldrar.