Barns inflytande, föräldrasamverkan

barns inflytande

 Barnens inflytande i verksamheten

  • Utgå ifrån varje barns behov
  • Ge varje barn tid
  • Ha en lugn och harmonisk miljö runt barnen
  • Ha en miljö anpassad för barngruppen när det gäller möbler och material
  • Alla barn ska  få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barnen ska känna att de kan påverka sin situation och sin vardag.

Föräldrasamverkan

  • Vår samverkan med föräldrarna sker genom den dagliga kontakten när barn lämnas och hämtas, föräldramöten, utvecklingssamtal, öppet hus eller gemensam grillfest för föräldrar, barn och personal.
  • Vi har ett föräldraråd där det är föräldrar från de olika avdelningarna deltar för att diskutera olika tankar och ideér som kommer från föräldrahåll. Här kan vi  delge föräldrarna hur vår verksamhet ser ut.