Avdelningar

utemiljö

Vi på Dungen har en helhetssyn på förskolan och månar om alla barn.

Vi har organiserat stängningar/öppningar tillsammans så att vi får en bra personaltäthet mitt under dagen, när vi har flest barn. För närvarande är Jordens avdelning öppnings- och stängningsavdelning. Personalen avlöser varanadra så att varje avdelning får reflektionstid tillsammans, enligt vårt uppdrag Lpfö 98 reviderad 2010.

Återställ
Solen
Återställ
Månen
Återställ
Stjärnan
Återställ
Jorden
Återställ
Regnbågen