Avdelningar

utemiljö

Vi på Dungen har en helhetssyn på förskolan och månar om alla barn.

Vi har organiserat stängningar/öppningar tillsammans så att vi får en bra personaltäthet mitt under dagen, när vi har flest barn. Personalen avlöser varanadra så att varje avdelning får reflektionstid tillsammans, enligt vårt uppdrag Lpfö 98 reviderad 2010.

Återställ
Solen
Återställ
Månen
Återställ
Stjärnan
Återställ
Jorden
Återställ
Regnbågen