Ansökan har öppnat till tvåspråkig förskola

Till hösten öppnar Luleå kommun första flerspråkiga förskola. Kirsi Lagerdahl, förskolechef svarar på några frågor om den nya verksamheten.

Snart öppnar den tvåspråkiga förskolan – hur känns det?

- Det känns spännande att det äntligen blir av. Vi har jobbat länge med förberedelser och kul att nu får jobba med det praktiska. En del av pedagogerna är redan på plats och vi kommer att genomgå en särskild utbildning för all personal på förskolan

Vad är det för utbildning?

- Den 18 mars kommer vi att samla vår personal vid Kulturens hus för att bland annat ha en inspirationsföreläsning med temat tvåspråkighet. Vi kommer få lära oss om de nationella minoriteters historia och deras rättigheter. Vi kommer även att ha workshops med fokus på hur vi kan arbeta med att stärka barns kulturidentitet.

Vilka språk kommer det att talas på förskolan?

- Finska, meänkieli och nordsamiska. Vi kommer att öppna en avdelning med grupper där man kommer tala minoritetsspråket en väsentlig del av dagen, mellan kl 9-15.

Behöver man kunna något språk sedan innan?

- Barnen behöver inte ha språket i hemmet, föräldrarna behöver heller inte kunna prata det. Det är upp till var och en om hur man identifierar sig som nationell minoritet.

Vad är kriterierna för att få gå här?

- Det finns inga särskilda kriterier, det handlar om hur du identifierar dig. Arbetetsspråket kommer att vara något av minoritetsspråken.

Var håller ni till?

- Den tvåspråkiga förskolan kommer att finna vid Charlottendals förskola.

Hur kan en vanlig dag se ut?

- Vi kommer att bedriva vanlig förskoleverksamheten, den enda skillnaden är att vi arbetar mer med den kulturella identiteten, traditioner och att vi pratar finska, meänkieli och nordsamiska under dagarna.

Vet du hur många som ansökt till förskolan?

- Ansökningar har börjat trilla in men vi vet inte exakt hur många de är till antal ännu. Det kommer att vara ett öppet antag under hela året, vilket innebär att du kan byta förskola under året till den här avdelningen. Vi har fått några specialregler första året.

Tror du att ni behöver utöka platser?

- Vi kommer att börja i en liten skala och ser sedan hur det utvecklas.

Blir det någon invigning?

- Först ska vi ta emot barn och föräldrar när förskolan öppnar efter semestern den 5 augusti, därefter kommer vi att planera för en invigning med fler aktörer.

Hur många språk kan du?

- Jag pratar, finska, svenska, engelska och jag förstår meänkieli.

Hur har det gått med rekrytering av personal?

- Under våren fortsätter rekrytering av personal till avdelningen. Tanken är att alla pedagoger ska finnas vid uppstart till hösten.