Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete under handledning av Ina Mellberg, pedagogista.  

Alla avdelningar arbetar projektinriktat. Med utgångspunkt från barnens intressen och tankar arbetar vi med projekt som ligger som grund för den reflektion vi gör i vårt systematiska kvalitetsarbete. ​

Likabehandlingsplanöppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport-2016öppnas i nytt fönster