Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete under handledning av vår pedagogista.  

Alla avdelningar arbetar projektinriktat. Med utgångspunkt från barnens intressen och tankar arbetar vi med projekt som ligger som grund för den reflektion vi gör i vårt systematiska kvalitetsarbete. ​

Likabehandlingsplan

Utvecklingsområden SKA-poster 18/19